Hvornår er strategiplaner værdifulde?

Hvordan laver man den perfekte strategiplan? Få sparring fra førende eksperter i Next Step Challenge

Af Lisbeth Valther, CEO Next Step Challenge

Disruption – volatilitet – teknologispring – ændrede kundebehov…. Vi ved alle sammen godt at markedsforholdene er dynamiske og at vilkårene ændrer sig med stor hast. Derfor kan man med god grund spørge sig selv, hvad værdien af strategier og langtidsplanlægning egentligt er? Hvorfor bruger vi tid og ressourcer på at udarbejde strategiplaner?

De fleste strategiplaner bliver skabt ud fra et ønske om at opnå en forandring. Et øget salg, en bedre indtjening, et bedre arbejdsmiljø, etc. Etc. Vi lægger planer for at opnå forbedringer. Og hvis vi bare bliver ved med at gøre det samme, ja så opnår vi i hvert fald helt sikkert ikke en forandring/forbedring.

Der er en række faktorer, der kendetegner den succesfulde strategiplan:

1. En motiverende vision: Hvad skal vi opnå og hvorfor?
2. En klar aktivitetsplan: Der bryder visionen ned i konkrete, opnåelige aktiviteter og delmål, som er relevante for den enkelte medarbejder (hvordan, hvornår og hvem)
3. De nødvendige kompetencer skal være til rådighed: Eller der skal laves en plan for hvordan virksomheden tilegner sig dem
4. En Incitamentsstruktur: Der motiverer og belønner den ønskede adfærd
5. De nødvendige ressourcer: Dvs. tid og penge, til at implementere planen

Først og fremmest er strategiplanen et vigtigt redskab til at afklare sit ambitionsniveau. Hvad skal vi opnå og hvorfor er det vigtigt. Et er selv at være afklaret om sin ambition – noget andet er at være afklarede og afstemte som et team. Alene den øvelse skabet værdi for hele virksomheden. En stærk og forståelig Vision skaber motivation og handlekraft både på direktionsgangen og i lagerhallen. Den sætter retningen for den forandring vi ønsker at skabe. Her skal man spørge sig selv om visionen er tilstrækkeligt motiverende til at kunne mobilisere både eksisterende og nye medarbejdere og andre partnere?

En strategiplan uden vision eller retning skaber bare forvirring!
Men mindst lige så vigtigt er det at visionen brydes ned i konkrete, opnåelige aktiviteter og delmål, som den enkelte medarbejder kan forholde sig til. Hvis visionen forbliver fjern og uklar, bliver det svært for den enkelte at forstå hvordan man kan bidrage til at nå den. Fordelen ved at arbejde med delmål og konkrete kortsigtede aktiviteter er også at man løbende kan evaluere fremdrift og tilpasse / justere planen til at tage højde for ændrede markedsforhold eller kundeønsker.

 

En strategiplan, som ikke bliver oversat til en klar aktivitetsplan, forbliver statisk, er svær at implementere og risikerer aldrig at komme ud af starthullerne…
Men selvom visionen er stærk og der er en klar aktion plan, er det nødvendigt at de nødvendige kompetencer er til stede i organisationen. Man kan ikke kræve at en marketing medarbejder fra den ene dag til den anden er ekspert i digital markedsføring, men man lave planer for hvordan man bygger digitale kompetencer samtidig med at man rekrutterer nye medarbejdere. Hvis medarbejderne pludselig skal foretage sig noget, som de aldrig har prøvet før, bliver de utrygge.

En strategiplan, der stiller krav om kompetencer, som ikke er til stede i organisationen, skaber utryghed og bekymring.
På samme måde er det vigtigt at virksomhedens incitamentsstruktur understøtter den adfærd, som man ønsker at opnå. Det kan være individuelle eller fælles mål eller bonusprogrammer, men det handler også om hvilken adfærd, man forfremmes på og hvilken adfærd, kulturen i virksomheden ”belønner”. Hvis man kommer fra en 0-fejls- kultur, hvor man er vant til at fejl straffes hårdt, kan det være svært at skabe rum til at være risikovillig og eksperimenterende, med mindre ledelsen går forrest og belønner den ønskede adfærd både gennem anerkendelse og aflønning.

En strategiplan, der ikke understøttes af incitamentsstrukturen, skaber modstand.
Og endelig er det vigtigt at sikre sig at virksomheden har de nødvendige ressourcer (og det gælder både tid og penge) til at implementere planen. En klassisk fejl er her at man bliver for ambitiøs og prøver at gennemføre for mange aktiviteter på samme tid eller glemmer, at der skal være tid til at passe driften. Det er derfor vigtigt at afsætte tid til at gennemføre strategiplanens aktiviteter ved siden af den daglige forretning.

En strategiplan uden de nødvendige ressourcer skaber kun frustration.

Den gode og effektive strategiplan bygger således på 5 nødvendige elementer:

VISION + AKTIVITETSPLAN + KOMPETENCER + INCITAMENTSSTRUKTUR + RESSOURCER = RESULTAT

VISION + AKTIVITETSPLAN + KOMPETENCER + INCITAMENTSSTRUKTUR + RESSOURCER = RESULTAT