Data Politik

Persondatapolitik for Next Step Challenge

I Next Step Challenge har vi en klar ambition om, at vores kontaktflader til både virksomheder og privatpersoner skal være så relevante og brugervenlige for begge parter som overhovedet muligt.
Vi indsamler og opbevarer data omkring deltagervirksomheder, samarbejdspartnere, eventdeltagere samt digitale besøgende. Alle data indgår i statistikberegninger samt til relevant serviceinformation omkring samarbejdet.

Når du besøger vores websteder og sociale medie kanaler registreres dit besøg og dine personoplysninger. Når du er deltagervirksomhed eller partner til programmet, kan det være dine personoplysninger vi registrerer, såfremt du ikke er tilknyttet en virksomhed. Såfremt dine virksomhedsinformationer (hvis du er en mindre virksomhed) er lig dine persondata, så kan det også være personlige informationer vi indsamler omkring din virksomhed. Begge dele er naturligvis i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.

Vi vil til enhver tid beskytte din identitet og værne om dit privatliv. Derfor har vi klare retningslinjer for, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver, overfører og gemmer dine personoplysninger.

Herunder forklarer vi, hvordan vi behandler alle de personoplysninger, vi indsamler fra dig, når du benytter vores produkter og services, besøger vores websites og digitale tjenester samt kontakter os via sociale medier, e-mail og telefon.

Dataansvarlig

Next Step Challenge er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Next Step Challenge består af de to brands: Next Step Challenge og Scale-Up Denmark.

Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan drive vores forretning og for at kunne opfylde den aftale/kontrakt, vi har indgået med dig. Herudover opbevarer vi de personoplysninger, som du aktivt har givet samtykke til at vi må indsamle, opbevare og anvende. F.eks. tilmelding til nyhedsbreve og events. Derudover opbevarer vi informationer om de virksomheder vi screener til optagelse i programmet.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på info@nextstepchallenge.com

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • Persondata, der indgår i din registrering af din virksomhed
 • Persondata du måtte afgive i forbindelse med deltagelse i en event
 • Statistik på baggrund af besøg på hhv. sociale medie kanaler og websider
 • De specifikke samtykker du har givet, fx markedsføringssamtykke
 1. E-mail permissions
 2. Fotos og video fra events og program

Vi registrerer desuden oplysninger om cookies, når du besøger vores hjemmesider. Se nærmere i vores cookiepolitik.

Modtagere af vores nyhedsbreve

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger når du er tilmeldt vores nyhedsbrev:

 • E-mail adresse
 • Navn
 • Adfærdsinformation. Når vi sender nyhedsbreve som e-mails, bliver der sat en cookie, så vi kan se om du har åbnet nyhedsbrevet samt hvad du har klikket på i nyhedsbrevet.

Vi sender nyhedsbrevene og bruger dine kontaktinformationer på baggrund af udtrykkeligt samtykke fra dig og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde vores nyhedsbreve. Det foregår via et link nederst i nyhedsbrevet eller ved at kontakte os på info@nextstepchallenge.com

Vi gemmer de oplysninger, der er nødvendige for at kunne dokumentere din tilmelding og dit samtykke til nyhedsbrevet, i 5 år efter afmelding, for at kunne påvise og dokumentere at vi har udsendt nyhedsbrevene på lovlig vis.

Personer, som vi kontakter med henblik på salg 

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger i forbindelse med opsøgende telefonsalg:

 • Kontaktinformation, f.eks. navn, virksomhed, titel, by, adresse, telefonnummer
 • E-mail adresse.

Formål med behandling og retsgrundlag

Vores formål med behandlingen af dine personoplysninger er først og fremmest at understøtte vores samarbejde, samt for at kunne yde den bedste service og kommunikere med dig, herunder at sende dig servicemeddelelser om dit deltagerforhold eller ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker. Da servicemeddelelser er vigtige for dit samarbejde med os, er det ikke muligt at fravælge denne type meddelelser.

Udover det generelle samarbejde, behandler vi personoplysninger til følgende:

 • Serviceinformationer ved deltagelse i program.
 • Til videreudvikling og forbedring af vores digitale tjenester fører vi statistik over, hvordan vores kunder tilgår og bruger vores hjemmesider og andre digitale tjenester. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan opnå et indblik i hvilke sider, handlinger og webbrowsere, vores brugere anvender.
 • Til event-invitationer samt foto- og videomateriale i markedsføringsøjemed.
 • Til analyse, test og løbende forbedring og videreudvikling af vores produkter, tjenester, indhold og annoncering.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

 • Dit samtykke i de tilfælde, hvor du aktivt vælger, at dine personoplysninger behandles til et bestemt formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.
 • For at opfylde en aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.
 • For at overholde en retlig forpligtelse, vi er pålagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c.
 • For at forfølge en legitim interesse, hvis en sådan interesse vurderes ikke at overstige din interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. En sådan interesse er f.eks. at kunne kommunikere med dig i forbindelse med dit samarbejdsforhold eller ved ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker.

Opbevaring af personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for dig som kunde og som bruger af vores hjemmesider og øvrige digitale tjenester.

Vi passer godt på dine oplysninger og opbevarer dem på følgende måde:

 • Personoplysninger i dine virksomhedsdata kan opbevares af os i op til 5 år efter endt program.
 • Data udfyldt i kontaktformularer til at indhente specifikke samtykker som f.eks. markedsføringssamtykke, opbevarer vi indtil du selv beder om at blive slettet eller selv sletter dit samtykke.

Videregivelse og overførsel af personoplysninger

I forbindelse med dit samarbejde med os, kan der være behov for at tredjemand behandler dine personoplysninger. Det kan være offentlige samarbejdspartnere, konsortiepartnere og eventkoordinatorer.

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

I forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjemand benytter vi databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af os og til vores formål. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler, og vi kontrollerer løbende, at behandlingen lever op til lovgivningens krav.

Vores hjemmesider kan også indeholde links til tredjepart-hjemmesider, og nogle af vores digitale tjenester kan give dig direkte adgang til tredjepartstjenester – typisk sociale medier som f.eks. Facebook. Vi har ingen kontrol over, hvordan tredjepart-hjemmesider og -tjenester behandler dine personoplysninger, og vi er ikke ansvarlige for, hvordan de behandler personoplysninger.

Indsamling af oplysninger hos andre end den registrerede

Når det er relevant, indhenter vi oplysninger fra offentligt tilgængelige registre og vi kan i visse tilfælde købe offentligt tilgængelige personoplysninger fra tredjepart og samkøre disse med vores egne data.

Kundens rettigheder

Hvis du som kunde eller partner ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte Next Step Challenge på info@nextstepchallenge.com.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har ret at til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker for at forfølge en legitim interesse, dvs. efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f.

Ændringer og opdateringer til vores personpolitik

Vi er altid forpligtigede til løbende at leve op til lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. Ikke alene vil vi til enhver tid leve op til lovgivningen, vi vil også tilstræbe at give vores brugere yderligere valgfrihed og beskyttelse, bl.a. ved at vores brugere selv har adgang til at redigere personoplysninger online.
Vi vil løbende opdatere vores persondatapolitik på vores hjemmeside, nextstepchallenge.com.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over Next Step Challenges indsamling og brug af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet på adressen herunder. Datatilsynet kan kontaktes her:

Datatilsynet
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: 33193200
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Du er altid velkkommen til at kontakte os på email: info@nextstepchallenge.com