Undervands-rengøring

Inspektioner og målinger uden generende marinebegroninger

ROV-Support har I mere end 10 år været leverandør af undervandsinspektioner, der med fjernbetjente undervandsmaskiner bla. kan inspicere, måle og rense fundamenter og lignende under havoverfladen.
Med base i Kolding sender Freddy Christensen sine ROV-piloter på ekspeditioner i hele verden – senest til Seychellerne i marts og april på ekspedition med Nekton – (se den spændende ekspedition på Facebooksiden til ROV-Support, hvor der er videoer fra bla. Sky News >>).

”Når vi nu har så meget erfaring og har så meget udstyr, så kan vi jo påtage os så mange forskellige ROV-opgaver. Men det er vigtigt at fokusere på det rette og gribe de rette muligheder – også selvom der er travlt i virksomheden,” forklarer ejer Freddy Christensen om virksomhedens deltagelse i Next Step Challenge med fokus på højtryks-rensning af marinebegroninger på fundamenter og lignende i offshore industrien.

ROV-Supports 500 bar-højtryksudstyr har de sidste 3 år været en stor del af opgaverne, fordi marinebegroning gør det umuligt at udføre inspektioner og målinger af fx svejsninger og anoder, uden først at fjerne begroninger – som kan være op til 20-30 cm tykt.

Marinebegroninger kan forhindre inspektionsarbejdet og derved være en risiko for at evt. skader ikke bliver opdaget i tide. Men det er risikofyldt for dykkere at manuelt rense fundamenterne, så løsningen med fjernbetjente undervandsrensere er ideel.

ROV-Support er en af de 8 udvalgte virksomheder blandt mere en 1000 screenede, der er deltager i Next Step Challenge forretningsudviklingsprogrammet for vækstvirksomheder, der ønsker sparring til den videre vækstrejse.

 

 

 

Next Step Challenge er en del af det nationale initiativ Scale-Up Denmark, der med fokus på 12 brancher i vækst også har fokus på offshoreindustrien. Gennem 5 måneder med workshops og advisory board møder kan mindre- og mellemstore væsktvirksomheder få styrket strategierne. Hver virksomhed får således et midlertidigt advisory board, bestående af erhvervsledere og klyngeorganisationer, der sammen sparrer med virksomheden omkring forretningsudvikling, men som også er med til at sætte spillepladen for, hvilke fokusområder der vil skabe udvikling i branchen. For offshoreindustrien er der primært fokus på sikkerhed, besparelser og miljø.

ROV-Support kan faktisk sætte hak ved alle tre faktorer. Idet det ikke er dykkere, der skal arbejde lige i havoverfladen og på dybden, så er der et sikkerhedsperspektiv, der løses. Og idet udstyret ikke fylder meget og kan betjenes af meget få personer, så kan det anvendes direkte fra fundamentet eller fra et mindre fartøj, så der også er besparelser at hente. Og selvom de kan fjerne 95% af begroningen, så er afrensningen ufarlig for miljøet.

”Vi har nået et punkt, hvor det ikke længere er muligt at ”løbe hurtigere” uden en anden struktur og jeg har gennem Next Step Challenge fået øjnene op for de systemer og værktøjer, der skal til for at nå op på næste skridt af stigen. Intet sker over natten, men jeg ser frem til at vi de kommende år får flyttet os i den rigtige retning og får os statueret som en solid partner i offshoreindustrien, selvom det er en tung branche at navigere i med en så sæsonbetonet løsning som vores,” forklarer Freddy Christensen.

”I Next Step Challenge programmet har vi gennem advisory boardet fået en dybere forståelse af offshore industrien, idet de alle kender branchen indefra. Vi har derfor kunnet optimere både vores eksport strategi, vores værdikæde, go-to-market strategi og ikke mindst vores kundekendskab,” slutter Freddy Christensen.

Besøg ROV-Support →

Se programmet som ROV-Support er igennem →

Hvordan kommer du ind i offshorebranchen? Gør som ROV-Support underwater inspections og deltag i Next Step Challenge

Inspections and weldings without marine growths

For more than a decade, ROV-Support with Freddy Christensen in lead, has provided dry underwater inspections with the remote underwater vehicles for all kinds of conditions.
Based in Kolding, Denmark ROV-Support has conducted ROV piloting jobs worldwide, and the latest mission was March and April in the Indian Ocean with the expedition Nekton Mission. (see more about the expedition here in ROV-Support on Facebook – incl. the Sky-News report →)

“As we are so experienced and have a wide variety of equipment, we can take on almost any kind of ROV job – however entering the new markets where we see large opportunities, can be difficult and time consuming, when we are busy with existing expeditions too,” explains owner Freddy Christensen about entering the offshore industry for high-pressure cleaning of marine-growths on subsea constructions as wind-turbine foundations and oil rig piles.

The ROV-Support 500-bar high-pressure-equipment has been busy during the last 3 years, as marine growths makes it impossible to inspect and measure e.g. welding and anodes, without first removing the 20-30 cm growth.

Marine-growths can delay inspections and in worst case be a risk issue if damages are not prevented in time. However, it can be difficult to remove manually by divers in the rough splash-zone. Therefore, a solution can be to use remote underwater vehicles with high-pressure tools to remove the marine growths on wind turbine and offshore rig piles.

ROV-Support is one of the 8 selected companies among more than 1000 screened companies to participate in the Next Step Challenge business development program for high-growth enterprises with large potentials to scale.

 

 

 

The Scale-Up Denmark center for Offshore Industry is powered by Next Step Challenge and supports small and medium enterprises in business development by offering a program of workshops and advisory board meetings. Each advisory board is customized to the participating company and gives advise on market trends and business strategies.
The eco-system of advisory board members from the offshore industry has set the main focus areas for business development within the industry: safety, cost savings and environmental impact.

“As we see our offerings to the offshore industry, we support all 3 focus areas,” explains Freddy Christensen. “In this diverless technology we can work both in the splash-zone as well as subsea. The technology removes 95% of the marine growths and can be operated directly from the structure or a small vessel, as both the portable system and the operating crew are small.

”We have reached a point where we cannot just ’run faster’. We need structure and in the Next Step Challenge program we have been introduced to the right systems and tools to reach the next step.
However, nothing just happens over night, so within the next couple of years, we expect to follow the structured path and become a solid partner within the offshore industry – even though it is a heavy industry to navigate, when our solutions sometimes are very seasonal,” explains Freddy Christensen.

“In the program we gain a deeper understanding of the offshore industry, from the inside. That gives us a head start to make a more structured export strategy for this market, with an optimized value chain, go-to-market strategy and customer insights.” ends Freddy Christensen.

Visit ROV-Support →

See the business development program for Offshore Industry →