Gennembrud for energilagring med VisBlue

Klar til skalering

Lagring af solenergi til industriel brug er en udfordring som VisBlue nu løser, med deres redox flow batteri. Denne batteriløsning er mere bæredygtig og kan samtidig lagre mere af energien, der produceres gennem solcelleanlæggene. Teknologien har været kendt i årevis og anvendes ved større solcelle- og vindmølleparker, men nu er teknologien overført til en skala, der kan anvendes ved eksempelvis boligforeninger, hoteller, datacentre, landbrug og industri.

Potentialet er enormt og for at få forretningsprocesserne helt på plads og klar til skalering, har VisBlue nu gennemgået et Next Step Challenge forretningsudviklingsforløb. Igennem 5 måneders workshops og sparring med ledende erhvervsfolk og forretningsudviklere har VisBlue fået nye øjne på forretningsplanen og vækststrategien – så virksomheden bliver helt gearet til den store skalering, de står overfor.

 

 

”Vores materialer er hverken brandfarlige eller sprængfarlige og de er op til 99% genanvendelige, hvilket støtter godt op omkring den bæredygtige energi, der lagres. Samtidig er der en holdbarhed på op til 25 år – endda med få servicebesøg – hvilket ialt svarer til ca. tre gange så lang en levetid som lignende løsninger,” forklarer Søren Bødker, CEO og Co-Founder i VisBlue.

VisBlue har gennem Next Step Challenge forløbet fået tildelt et erfarent Advisory Board, der har gennemgået forretningen og givet sparring på strategierne. Hos VisBlue bliver der blandt andet fokuseret på, hvilke eksportmarkeder, der bør stå først for. Derudover sparres der på, at optimere og klargøre organisationen til vækst.
”Det kan være svært selv at samle det rette Advisory Board for sin virksomhed, så det er klart en force at have det til rådighed igennem Next Step Challenge forløbet,” fortæller Søren Bødker.

Se forretningsudviklingsprogrammet som VisBlue er igennem →

CEO Søren Bødker fra Visblue deler her ud af erfaringerne fra programmet:

Vær flere Jeg deltog alene fra VisBlue. Det ville klart have været en fordel at have haft en kollega med. En der også kan arbejde med strategier og se virksomheden fra et helikopterperspektiv. 


Prioritering Jeg prioriterer tid til at arbejde med strategi og med organisationsudvikling. Også selvom det betyder at jeg må sige nej til noget i selve driften. Det er nødvendigt for at kunne udvikle virksomheden.
Advisory Boardet Advisory Boardet var en kæmpe hjælp. Normalt sparrer jeg med bestyrelsen, men der er alligevel nogle emner, hvor det er en fordel med eksterne og uvildige øjne på forretningen. 
Få sparring direkte fra Moonis Kamil - som Visblue der er deltager i Next Step Challenge

Cases

VisBlues teknologi kan anvendes i mange sammenhænge – et eksempel er i boligforeninger:

i 2018 statede installationen af otte batterisystemer til boligområdet ‘Lille Birkholm’, hvor 800 husstande fremover kan anvende en langt større del af deres genererede solenergi end tidligere. Kapaciteten på systemet fra VisBlue er 175 kW med en lagringskapacitet på 540 kWh.

En anden case er øen Livø, hvor et batterisystem med kapacitet på 40 kWh blev installeret, så øen nu udelukkende anvender bæredygtig energi.

Besøg VisBlue