Den virkelige værdiansættelse!

Himler du også med øjnene, når du ser virksomhedernes skyhøje værdiansættelse i fx TV-programmet ’Løvens Hule’ på DR?

Eftersom langt de fleste deltagere i programmet får justeret deres værdiansættelse af løverne, så er der måske en generel tendens til at prislejet for vækstvirksomheder farves af enten det hårde arbejde stifterne lægger i virksomheden eller ganske enkelt manglende viden om værdiansættelse af virksomheder.

Keystones har analyseret værdiansættelserne fra ’Løvens Hule’ og er også nået til samme konklusion, samt at en generel overvurdering af vækstmuligheder, potentiale og eksekveringsevner også skaber en markant fejlmargin. Læs Keystones analysen her → 

Men også i dagspressen fremgår det ofte at en virksomhed er solgt for xx mio. kr. – Men hvordan er man egentlig kommet frem til beløbet?
Det spørgsmål besvarer Lars Bo Jensen fra energiselskabet Norlys på Next Step Challenge’s Inspirationsdag, der løbende afholdes for deltagere og øvrige interesserede.  Lars Bo Jensen har stået for mere en 100 virksomhedshandler og kom til SE (nuværende Norlys) for bla. at stå for opkøbet af Stofa.

”Det er altså ikke kun store virksomheder, der skal kende værdien af sine aktiver. Mindre og mellemstore virksomheder må følge med i, hvordan værdien i virksomheden udvikler sig, hvis man vil maksimere sin indtjening. Og hvad hvis man vil have en partner ind, der skal købe 20% af virksomheden, eller hvis man skal købe en partner ud – så er det skam også relevant at kende den reelle værdi af sin virksomhed,” fastslår Lars Bo Jensen, Direktør for  Koncern Strategi og M&A i Norlys.

Det kan være kompliceret selv at udregne værdien af sin virksomhed og det bliver ikke nemmere af, at der er flere måder at gøre det på.
Virksomhedens revisorer hjælper gerne med udregningen, men ifølge Lars Bo Jensen vil det ofte være mere relevant at få lavet udregningen af en Corproate Finance aktør, da der er en klar fordel i at udregne virksomhedens værdi baseret på den kommende indtjening frem for de historiske tal. For især vækstvirksomheder er det altså mere præcist at udregne værdien baseret på det kommende cash-flow de næste tre år.

En værdiansættelse forældes tilmed hurtigere end man tror, når forventninger og marked konstant udvikler sig – derfor er det vigtigt løbende at vurdere om de forventninger værdiansættelsen er baseret på, bør justeres.

Der findes som nævnt en række forskellige metoder til beregning af en virksomhedsværdi og der er ikke én endegyldig sandhed for hvad en virksomhed er værd. Og derfor er det afgørende at man afvejer resultatet af forskellige metoder før man lægger sig fast på en værdi.

Man kan dels tage udgangspunkt i en intern beregning af virksomhedens værdi (enterprisevalue eller Discounted cash flow-modellen) men man er også nødt til at skele til en mere markedsbaseret værdiansættelse – som f.eks. værdien af sammenlignelige virksomheder. Ofte vil der også i etablerede brancher være specifikke nøgletal som vil danne grundlag for en værdiansættelse, f.eks. pris pr. konsulent i konsulentbranchen.

Justeringer til værdiansættelsen
Uanset metode, så er det vigtigt at huske at forudsætningerne for værdiansættelsen hurtigt kan ændre sig. Der er masser af faldgruber, for både konkurrencesituationen, risikoen i markedet og tilmed bestyrelsen spiller også ind på værdiansættelsen af din virksomhed.

Hvis du eksempelvis sælger din virksomhed til en konkurrent, så øger du dennes markedsandel ved at fjerne dig selv fra markedet. Det vil altså øge værdien af din virksomhed ekstra i en sådan situation. Og der kan være synergier hos køberen som f.eks. stordriftsfordele, som også øger værdien af din virksomhed markant overfor netop denne køber.

Et andet element er selve det marked som produktet eller servicen opererer indenfor. Risikoen ved en nyopfunden software og mange engangs-kunder er noget højere end ved et etableret produkt med lange kundekontrakter. Det har også betydning for justeringen af værdiansættelsen.

Et sidste parameter er din bestyrelse. Bestyrelsen kan med fokus på værdiforøgende tiltag og ved at give gode råd samt introduktion til et strategisk netværk, på den måde øge virksomhedens vækstparametre og dermed også øge tilliden til at det er en god virksomhed. Så en stærk bestyrelse kan ligeledes indgå som et forhandlingsværktøj i værdiansættelsen.

Det er nogle af de elementer deltagervirksomhederne i Next Step Challenge fik indblik i til Inspirationsdagen.

Der skal fokuseres på, hvad der er værdiskabende for virksomheden – og dermed justeres med alle disse parametre.

Hvad er et advisory board og hvad er en bestyrelse. Hør Uwe Birkkjær i Next Step Challenge

Vil du gerne vækste din virksomhed, men har svært ved at trække på de helt rigtige kompetencer, som det kræver?

På Next Step Challenge Inspirationsdag hører deltagervirksomhederne mere om Lars Bo Jensens udregninger af værdiansættelser. Her mødte de også Uwe Birkkjær fra Birkkjær Advisory, der fortalte om hvordan du sammensætter bestyrelser og advisory boards samt vigtigheden af at få sparring udefra.

Læs mere om Inspirations-eftermiddagen vi løbende afholder

Hvornår er det essentielt at kende værdien i sin virksomhed:

Ved salg af hele eller dele af virksomheden
Hvis en partner skal købes ud
For at følge med i at virksomheden udvikler sig. Skabes værdi eller destrueres?!